Vanuit de bestuurskamer van AVOC

Afgelopen week zijn er enkele veranderingen doorgevoerd binnen de bestuurssamenstelling van AVOC.

Peter Hendriks en Bob van Bree blijven zich wel voor onze vereniging inzetten, maar treden terug als bestuurdlid.
We houden er aan ze te bedanken voor hun inzet voor AVOC en haar leden.

Op de betreffende webpagina vindt u de nieuwe samenstelling terug.