Technische time-out afgeschaft

Beste clubs, leden en volleybalsupporters
 
Het Europese volleybal zit in een stroomversnelling en wij kunnen en willen natuurlijk niet achterblijven.
Daarom heeft de voltallige Raad Van Bestuur op  maandag 27 augustus een beslissing genomen.
Naar uniformiteit met de Europese reglementering worden de Technische Time-outs (8-16) op alle niveaus afgeschaft.

De twee time-outs per team per set blijven uiteraard behouden.

We wensen jullie een schitterend sportief seizoen toe!
 
Met sportieve groeten
Raad Van Bestuur Volley Vlaanderen