GDPR ..... hoe beginnen we er aan ?!

Vanaf 25 mei 2018 moet de Europese Verordening rond GDPR ( afkorting voor General Data Protection Regulation) toegepast worden. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens zal gevolgen hebben voor zowel grote als kleine organisaties.
Ook AVOC Achel krijgt met GDPR te maken.

Veel verenigingen, ook wij als AVOC,  weten nauwelijks hoe of waar te beginnen, dat kun je zien in bovenstaande foto; van volleybal hebben we duidelijk meer kaas gegeten.

Informatie over GDPR vinden we in overvloed, toch is het niet eenvoudig hier zelf mee aan de slag te gaan en AVOC Achel in regel te brengen.
Het vraagt juridische en technologische knowhow én vooral ook tijd, die er vaak niet is.

Maar .... het goed nieuws is  ....  we zijn er mee bezig, en we zullen binnenkort meer hierover laten horen.