Wat te doen bij een ongeval

Hopelijk heb je deze pagina niet nodig, maar iedere sporter krijgt soms wel eens af te rekenen met één of andere kwetsuur. Door je aansluiting bij de Vlaamse Volleybalbond ben je verzekerd tegen lichamelijke schade.

Wat moet je doen in geval van een kwetsuur of ongeval?
Je vult een aangifteformulier tegen lichamelijke ongevallen in en bezorgt dit zo snel mogelijk (maar zeker binnen de 8 dagen) aan de secretaris van AVOC. Die registreert het formulier digitaal via de site van de VVB bij de verzekeringsmaatschappij.

Waar vind je dit formulier?
Blanco formulieren liggen ter beschikking in het clubhuis van AVOC maar je vindt het formulier ook HIER.


Hulp bij het invullen van het verzekeringsformulier.

Punt 1: 'identiteit van de verzekeringsnemer' wordt ingevuld door het secretariaat van AVOC
Punt 2: 'identiteit van het slachtoffer' wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.
Punt 3: 'gegevens van het ongeval' wordt zo volledig mogelijk ingevuld door het slachtoffer of zijn gevolmachtigde.
Punt 4: 'beschrijving van het ongeval' wordt zo nauwkeurig mogelijk ingevuld: een korte verklaring hoe het ongeval is gebeurd en welke lichaamsdelen er zijn gekwetst of geraakt.
Punt 5: 'betrokkenheid andere partijen' moet alleen worden ingevuld als een derde, vreemd aan de club, betrokken is bij het ongeval.
Punt 6: 'getuigenissen': eventueel naam van de trainer  vermelden.
Punt 7: 'toezicht': niet verplicht indien punt 6 hierboven werd ingevuld.
 

Belangrijk
Niet vergeten : een geneeskundig getuigschrift / attest (deel C van het formulier) moet worden ingevuld door de behandelende arts en moet z.s.m. aan het secretariaat worden afgegeven.

Wat daarna?
Alle onkostennota’s (arts, kinesist, apotheek, enz.) moeten zorgvuldig worden bijgehouden en aan het einde van het herstel worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij.
Na volledig herstel en VOOR het hervatten van de trainingen of wedstrijden moet ALTIJD een geneeskundig attest van genezing worden opgemaakt door de behandelende arts. Dit attest moet worden opgestuurd naar de verzekeringsmaatschappij. Bij nalaten hiervan ben je bij een volgend ongeval niet meer verzekerd!

Indien je vragen hebt, kan je altijd via mail terecht bij de secretaris Patrick Close.